Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Ευεξίας της Aon

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση μπορεί να θέσει ζωτικά θεμέλια για τη μελλοντική ευημερία των ανθρώπων, βοηθώντας τους να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, διδάσκοντάς τους για κινδύνους και εν τέλει, προσβλέποντας στην αναβάθμισης της Χρηματοοικονομικής τους ευεξίας.

Η Aon έχει αναπτύξει το Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής ευεξίας, δίνοντας τη δυνατότητα εδραίωσης της χρηματοοικονομικής παιδείας καθώς και στην βελτίωση της οικονομικής ευεξίας, δηλαδή της ικανότητας σας να διαχειρίζεστε με σιγουριά την οικονομική σας ζωή σήμερα, ενώ ταυτόχρονα να προετοιμάζεστε για τις μελλοντικές σας ανάγκες.

Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, πατήστε στην εικόνα πιο κάτω ή εδώ.Η Έρευνα του 2021 της AON για την Οικονομική Ευεξία και Χρηματοοικονομική Παιδεία στην Κύπρο, που διενεργήθηκε από την Pulse Market Research και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2021, είχε αναδείξει σημαντικά αποτελέσματα που συνοψίζονται πιο κάτω:Back to News