Ταυτότητα

Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα παροχών προσωπικού στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η Aon είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμβουλευτικές επιχειρήσεις που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η Aon έχει περισσότερους από 29.000 εργαζόμενους σε 90 χώρες. Με την στενή συνεργασία των γραφείων μας παγκοσμίως, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπερεθνικό επίπεδο, και καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Κατέχουμε ηγετική θέση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα παροχών προς τους εργαζομένους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παρέχουμε αναλογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αλλά και γενικότερη τεχνική υποστήριξη πάνω σε θέματα συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών, προς εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς. Ακόμη παρέχουμε αναλογιστική υποστήριξη σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις.