Συμβουλευτική Ηγεσίας

Εξασφαλίστε ότι ο οργανισμός σας έχει το βάθος και την ποιότητα ηγεσίας που χρειάζεται ώστε να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Η αποτελεσματική ηγεσία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μακροχρόνια επιτυχία σε κάθε οργανισμό, καθώς ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρίες αναπτύσσουν και διαχειρίζονται τους ηγέτες τους μπορεί να τους εξασφαλίσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσω των εκτεταμένων ερευνών μας σχετικά με την ηγεσία και της συνεργασίας μας με οργανισμούς έχουμε εντοπίσει εκείνες τις πρακτικές ηγεσίας που οδηγούν σε καλύτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Σχεδιάζουμε και βοηθάμε στην εφαρμογή πρακτικών απόλυτα εναρμονισμένων με την εταιρία, για τη δημιουργία ηγετικής δύναμης.

Η Aon είναι η μόνη εταιρία που μπορεί να αναπτύξει όλα τα στάδια στρατηγικής της ηγεσίας, εστιάζοντας στην εφαρμογή των πιο χρήσιμων μεθόδων για τον οργανισμό σας.

Η Συμβουλευτική Ηγεσίας της Aon περιλαμβάνει:

  • Λύσεις στο επίπεδο της εταιρίας, που περιλαμβάνουν συγκριτική αξιολόγηση πρακτικών - leadership benchmarking, σχεδιασμό στρατηγικής ηγεσίας, σχεδιασμό πλάνων διαδοχής, και αποτελεσματικότητα της διοικητικής ομάδας.
  • Λύσεις στο επίπεδο του ατόμου, που περιλαμβάνουν αξιολόγηση στελεχών, executive coaching, και προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων.

Συνεργαζόμαστε τόσο με τους ηγέτες όσο και με τις ηγετικές ομάδες για να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματικές στρατηγικές υλοποιούνται γρηγορότερα και με καλύτερα αποτελέσματα. Οι συνολικές λύσεις αξιολόγησης και ανάπτυξης ηγεσίας που παρέχουμε μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στις δικές σας ανάγκες. Από τη χρήση απλών ψυχομετρικών εργαλείων έως και τα ολοκληρωμένα κέντρα αξιολόγησης, οι σύμβουλοι μας σας βοηθάνε να εντοπίσετε τα άτομα με υψηλές προοπτικές και να τα αναπτύξετε, ώστε να γίνουν οι ηγέτες που θα οδηγήσουν την εταιρία στα αποτελέσματα που επιθυμείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε μαζί μας.

Leadership Benchmarking

Αξιοποιώντας την αποκλειστική βάση δεδομένων μας, τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας Top Companies for Leaders

Η Aon παρέχει μία σειρά από συγκριτικές αξιολογήσεις, ώστε να βοηθήσει τον οργανισμό σας να αξιολογήσει τις πρακτικές ηγεσίας του σε σχέση με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι κορυφαίες εταιρίες στην ηγεσία ανά τον κόσμο, χρησιμοποιώντας την αποκλειστική βάση δεδομένων μας, με τα αποτελέσματα της έρευνας Top Companies for Leaders.

Top Companies for Leaders Benchmark Report

Εκτενής σύγκριση των δεδομένων της έρευνας Top Companies for Leaders, που αξιολογεί τα αποτελέσματα του οργανισμού σας σε σχέση με τις πρακτικές των κορυφαίων εταιριών σε θέματα ηγεσίας. Αυτή η αξιολόγηση είναι εξίσου κατάλληλη για τις εταιρίες που συμμετείχαν στην ερεύνα Top Companies for Leaders, όσο και για εκείνες που δεν συμμετείχαν.

Benchmark Lite

Σύντομη ηλεκτρονική έρευνα και συγκριτική αναφορά των πρακτικών της εταιρίας σας σε σχέση με εκείνες των κορυφαίων εταιριών σε θέματα ηγεσίας. Αυτή η αξιολόγηση είναι κατάλληλη για τις εταιρίες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα Top Companies for Leaders.

Leader Pulse

Η αξιολόγηση αυτή αποκαλύπτει πώς οι ηγέτες του οργανισμού σας αντιλαμβάνονται τις πρακτικές ηγεσίας του οργανισμού. Έτσι, μπορείτε να θέσετε προτεραιότητες σχετικά με πιθανές βελτιώσεις ή περισσότερη επικοινωνία.

Talent Pulse

Μέσω αυτής της μοναδικής αξιολόγησης θα μπορέσετε να διαπιστώσετε τι κινητοποιεί τους εργαζομένους υψηλών προοπτικών, όπως επίσης τις απόψεις τους σχετικά με τον οργανισμό σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τους προϊστάμενους ταλέντων για να διερευνηθεί το κατά πόσο αναγνωρίζουν αυτούς τους μοχλούς κινητοποίησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε μαζί μας.