Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει πώς η Aon συλλέγει, επεξεργάζεται, και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την Aon, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι υπό τον έλεγχό μας και να πάρουμε προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Η δέσμευση της Aon για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας η Aon εξουσιοδοτεί τους εργαζομένους της στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας και τις πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, απαιτούμε ότι οι υπεργολάβοι μας, συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πότε και Πώς λαμβάνει η Aon τα προσωπικά σας δεδομένα

Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που λαμβάνουμε αφορά τα συστήματα παροχών και τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού του εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της μισθοδοσίας. Τα δεδομένα συλλέγονται από διαφορετικές πήγες όπως:

 • Μπορείτε να παρέχετε τις πληροφορίες άμεσα ως μέλος ενός σχεδίου.
 • Όταν παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας. Ο εργοδότης σας ή τρίτοι φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των προγραμμάτων του εργοδότη σας μπορούν να παρέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Όταν συμμετέχετε σε κάποια εκδήλωση της Aon. Μπορείτε να μας παρέχετε τις πληροφορίες απευθείας, ή μέσω του εργοδότη ή συναδέρφων σας.
 • Όταν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση στην Aon. Μπορείτε να μας παρέχετε τις πληροφορίες απευθείας, ή μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα σας όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός ταυτότητας, ή αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα παρέχουμε.
 • Δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ημερομηνία γέννησης, φύλο και οικογενειακή κατάσταση.
 • Στοιχεία απασχόλησης, όπως η ημερομηνία πρόσληψης, θέση απασχόλησης, μισθοδοτικές καταστάσεις, φορολογικές καταστάσεις, καταστάσεις απόδοσης και ημερομηνία αποχώρησης.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα παροχών και πληροφορίες κάλυψης, όπως τις παροχές σας, στοιχειά δικαιούχων, στοιχεία αποζημιώσεων και ημερομηνίες αποχωρήσεων.
 • Όταν χρησιμοποιείτε online υπηρεσίες, αποθηκεύουμε πληροφορίες πρόσβασης, όπως η διεύθυνση IP και cookies ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση στις υπηρεσίες.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να λάβουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας (πχ. Σε περίπτωση που αιτηθείτε δάνειο για λόγους υγείας από το ταμείο που διαχειριζόμαστε).

Χρήση cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα που τα δημιούργησε να σας αναγνωρίσουν όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στο μέλλον. Η χρήση των cookies γίνεται για την καλύτερη λειτουργία των ιστοσελίδων και την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της.

Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε 2 κατηγορίες cookies:

 • Απαραίτητα cookies:
  Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα την εξατομικευμένη ασφαλή πρόσβαση σε αυτές. Σε όποιες ιστοσελίδες μας απαιτούνται τέτοια cookies, δεν θα λειτουργήσουν χωρίς αυτά.
 • Cookies λειτουργικότητας:
  Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε υπηρεσίες όπως πχ online υπολογιστές ή άλλες λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησης.

Οι ιστοσελίδες μας δεν χρησιμοποιούν cookies τρίτων.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί cookies.

Πως χρησιμοποιεί η Aon τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αυτά έχουν ληφθεί. Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας:
  Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που μας παρέχουν οι πελάτες μας προκειμένου να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να σας αφορούν, για παράδειγμα εάν είστε υπάλληλος κάποιου πελάτη μας ή μέλος κάποιου συνταξιοδοτικού σχεδίου του. Ο ακριβής σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται από τον σκοπό και τις προδιαγραφές της συμφωνίας με τον πελάτη μας, την ισχύουσα νομοθεσία, τις κανονιστικές οδηγίες και τις επαγγελματικές πρακτικές. Είναι υποχρέωση του πελάτη μας να σας ενημερώσει σχετικά με τα στοιχεία σας που θα μας παρέχει.
 • Επικοινωνία με υπάρχοντες και υποψηφίους πελάτες:
  Επεξεργαζόμαστε στοιχεία εκπροσώπων των πελατών μας με σκοπό:
  • να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας σχετικά με τρέχουσες, μελλοντικές και ενδεχόμενες συνεργασίες,
  • να στείλουμε στους πελάτες μας ενημερωτικά δελτία,
  • να προσκαλέσουμε τους πελάτες μας σε εκδηλώσεις.
 • Νομική βάση
  Όλη η επεξεργασία (χρήση) των προσωπικών σας στοιχείων βασίζεται σε νομικές βάσεις επεξεργασίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία είναι:
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων ενός συμβολαίου στο οποίο είστε μέρος, ή για την προετοιμασία (μετά από αίτημά σας) ενός συμβολαίου (π.χ. όταν βοηθάμε έναν εργοδότη στην εκπλήρωση των σχετικών με τις παροχές υποχρεώσεών του απέναντί σας βάση της σύμβασης εργασίας),
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή προς νομική υποχρέωση (πχ. όταν απαιτείται να παρέχουμε στοιχεία σε εποπτικές αρχές ή δικαστήρια), ή
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη έννομων συμφερόντων, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας (π.χ. η χρήση προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχουν οι πελάτες μας για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη σύμφωνα με κάποια σύμβαση στην οποία είστε μέρος).

Η δέσμευση της Aon για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι:

 • Δεν θα διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσουμε, μεταφέρουμε, ή αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έξω από την Aon, χωρίς να λάβουμε την ανάλογη εξουσιοδότηση, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή από νομική διαδικασία ή είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Aon ή/και του εργοδότη σας.
 • Δεν θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Διορθώσεις

Η Aon είναι δεσμευμένη να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα 100% ακριβείς, θα λάβουμε απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες.

Η διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για το μέγιστο χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών μας υποχρεώσεων και του χρόνου που προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Διατήρησης Δεδομένων. Καθορίζουμε την περίοδο διατήρησης κατά περίπτωση, ανάλογα με τις λειτουργικές και νομικές απαιτήσεις για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής δεν γίνεται περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και σε βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικά εφικτό θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες να καταστρέφονται με ασφάλεια.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παραδείγματα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν (σε αναγνώσιμη μορφή),
 • δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας,
 • δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
 • δικαίωμα ενημέρωσης για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,
 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν έχουμε θεωρήσει απαραίτητη την επεξεργασία για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας.

Επικοινωνία

Η Aon έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Η Aon δεν έχει την υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση από την Aon των προσωπικών σας δεδομένων σας ή για την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο ενεργοποιήστε την javascript για να δείτε τη διεύθυνση email.

Η τελευταία αλλαγή σε αυτή τη Δήλωση έγινε στις 15 Ιουνίου 2020.