Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα Ταμεία Προνοίας

Η πιο σημαντική Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση των τελευταίων δύο δεκαετιών στη Κύπρο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – 18 Ιουνίου 2020 – Οι εργοδότες και οι Διαχειριστικές Επιτροπές των Ταμείων πρέπει να αξιολογήσουν κριτικά τις δομές διακυβέρνησης και τις διαδικασίες των προγραμμάτων τους για να διασφαλίσουν ότι έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις να ανταπεξέλθουν στο μεταβαλλόμενο συνταξιοδοτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Ο Φίλιππος Μαννάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aon Solutions Κύπρου, τονίζει ότι πολλές εταιρείες και Διαχειριστικές Επιτροπές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με τη νέα οδηγία της ΕΕ σχετικά με τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που έχει πλέον μεταφερθεί στην Κυπριακή νομοθεσία για τα Ταμεία Προνοίας.

Οι νέοι κανονισμοί που αναμένονται εντός του 2021 θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν και ρυθμίζονται τόσο τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών (Ταμεία Σύνταξης) όσο και των καθορισμένων εισφορών (Ταμεία Προνοίας).

«Ως η πιο σημαντική ρυθμιστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος σε διάστημα άνω των δύο δεκαετιών, η μεταφορά της οδηγίας για τις συντάξεις της ΕΕ Οδηγίας IORP II στο Κυπριακό δίκαιο και η έκδοση των σχετικών κανονισμών και οδηγιών από τον Έφορο, εισάγει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τα Ταμεία, πώς διαχειρίζονται τον κίνδυνο και πώς ο Έφορος θα τα εποπτεύει» αναφέρει ο Φίλιππος Μαννάρης.

«Οι αλλαγές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις Κυπριακές επιχειρήσεις καθώς προσπαθούν να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και να εκκινήσουν ξανά για ένα καλύτερο αύριο. Από την ανάγκη διαχείρισης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εργαζομένων έως την προετοιμασία για το μέλλον της εργασίας, πολλές εταιρείες δεν γνωρίζουν ακόμη τις νέες ρυθμιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν"

Προειδοποιεί ότι οι εργοδότες και οι Διαχειριστικές Επιτροπές στη Κύπρο θα πρέπει να προσαρμοστούν ή να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης είναι ο καθορισμός των πρόσθετων διαδικασιών διακυβέρνησης, πόρων και εξόδων που συνοδεύουν τους νέους κανόνες.

«Μαζί με την ομάδα μας στη Aon, συνεργάζομαι με μερικούς από τους κορυφαίους εργοδότες της Κύπρου για να τους υποστηρίξουμε να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα πρότυπα διακυβέρνησης και την παρακολούθηση κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο», σημειώνει.

«Παρά την πρόοδο που έχουμε δει σε πολλά Ταμεία, υπάρχει ακόμα σημαντικός δρόμος να διανύσουν», προσθέτει ο κ. Μαννάρης. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα δημιουργήσει αναμφίβολα πρόσθετο κόστος για τις εταιρείες ή / και τα μέλη των Ταμείων.

«Ορισμένοι έχουν αποφασίσει ότι το βάρος είναι πολύ μεγάλο και αναζητούν όλο και περισσότερο, τρόπους για τον μετριασμό των νέων κινδύνων που θέτει το νέο νομοθετικό πλαίσιο».

Οι εργοδότες και οι Διαχειριστικές Επιτροπές στρέφονται όλο και περισσότερο σε Πολυεπιχειρησιακά Ταμεία. Η τελευταία έρευνα Ταμείων Προνοίας που διεξήχθη από την Aon στη Κύπρο αποκάλυψε σημαντική αύξηση του αριθμού των Ταμείων, περίπου στο 40%, που σήμερα είναι αυτοδιαχειριζόμενα και αναμένουν ότι θα μεταφερθούν σε Πολυεπιχειρησιακό Ταμείο στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Φίλιππος Μαννάρης λέει ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι τους μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη ακολουθώντας την προσέγγιση της ανάθεσης της διαχείρισης των Ταμείων τους σε επαγγελματίες.

«Οι εργοδότες όχι μόνο διατηρούν την ικανότητά τους να αποφασίζουν τη δική τους δομή παροχών και τα ποσοστά εισφορών για τους εργαζομένους τους, αλλά μεταβιβάζουν επίσης την ευθύνη για θέματα όπως οι επενδύσεις και η διακυβέρνηση στον διαχειριστή ενός Πολυεπιχειρησιακού Ταμείου», είπε.

«Εξετάζοντας τη λύση των Πολυεπιχειρησιακών Ταμείων, οι εργοδότες διασφαλίζουν ότι τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα είναι κατάλληλα για το μέλλον, ενώ είναι δομημένα με τρόπο που δημιουργεί ένα πιο ανθεκτικό εργατικό δυναμικό. Οι επόμενοι 12-24 μήνες θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης σε ένα ριζικά διαφοροποιημένο τοπίο των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

«Στην Aon, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ θα φέρουν μια νέα θετική εποχή για τις συντάξεις στη Κύπρο, ενισχύοντας τη συνολική ανθεκτικότητα και την οικονομική ευημερία του εργατικού δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την www.aonsolutions.com.cy και το http://map.fund/ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιστροφή στα Νέα