Παγκόσμια Έρευνα αγοράς 2021 της Aon για Ταμεία Προνοίας

Φίλιππος Μαννάρης
Partner
Aon | Global Retirement & Investment Practice

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συνολικές αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης έχουν πλέον ξεπεράσει τα $50 τρις. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλέον σε συστήματα Ταμείου Προνοίας καθορισμένης εισφοράς καθώς αυτά καθίστανται ο κυρίαρχος μηχανισμός αποταμίευσης των εργαζομένων για τη συνταξιοδότησή τους.

Σε όλο τον κόσμο η Aon υποστηρίζει τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την αυξανόμενη εξάρτηση στις αποταμιεύσεις σε Ταμεία Προνοίας. Το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον, ο ρυθμός αλλαγής και το το μοντέλο των συνταξιοδοτικών παροχών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά οι προκλήσεις είναι οι ίδιες: η μετατόπιση του κινδύνου από το κράτος ή/και τον εργοδότη στους εργαζομένους, τα χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης, η έλλειψη κατανόησης για τις επιπτώσεις της αύξησης στο πσροδώκιμο ζωής στο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό.

Η έρευνά μας δείχνει ότι οι εργοδότες παγκοσμίως θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι παροχές Ταμείου Προνοίας τους προσφέρουν τη βέλτιστη αξία για τους υπαλλήλους και τα καλύτερα συνταξιοδοτικά αποτελέσματα. Για να το πετύχουν αυτό, αναγνωρίζουν τη σημασία της αύξησης της δέσμευσης του προσωπικού με το Ταμείο μέσω βελτιωμένων πρακτικών επικοινωνίας και στρατηγικών ευρύτερης οικονομικής ευεξίας. Τα Ταμεία Προνοίας χρειάζονται να αντικατοπτρίζουν τις μοναδικές συνθήκες των μελών και να τους παρέχουν επιλογές, καθοδήγηση και εκπαίδευση που χρειάζονται για να καθορίσουν και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα συνταξιοδότησης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρούμε ως βασικές τις ακόλουθες τρεις αρχές για τη λειτουργία και διαχείριση αποτελεσματικών σχεδίων Ταμείου Προνοίας για επίτευξη θετικού αντίκτυπου στα ατομικά συνταξιοδοτικά αποτελέσματα:

Έξυπνος Σχεδιασμός

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αποφάσεις υποστηριζόμενοι σε παραμετρικά χαρακτηριστικά του σχεδίου, καινοτόμες δομές εισφορών και αποτελεσματικές επενδυτικές στρατηγικές

Στην Κύπρο, μόνο το 20% των Ταμείων προσφέρει πολλαπλές επιλογές επενδύσεων για τα μέλη και μόνο 1 στα 10 αξιολογεί το εύρος των επενδυτικών επιλογών με κριτήρια ESG.

Έξυπνή Δέσμευση

Τα Ταμεία θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες και προοπτικές των εργαζομένων και να προωθούν την ευελιξία, την επιλογή και την οικονομική ευεξία για να υποστηρίζουν τα μέλη να λαμβάνουν βέλτιστες χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Η επικοινωνία πρέπει να εστιάζει σε πολλαπλά κανάλια ενημέρωσης και να είναι στοχευμένη για να προτρέπει τις κατάλληλες εξατομικευμένες ενέργειες.

Στην Κύπρο, μόνο το 20% των εργοδοτών ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αποταμιεύουν σε κατάλληλο επίπεδο

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, τα Ταμεία θα πρέπει να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο το χρόνο της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και των στελεχών της καθώς και του προϋπολογισμού, μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών διακυβέρνησης και παρακολούθησης και καλής λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων.

Στην Κύπρο, το 40% των ερωτηθέντων αναμένει να μεταβεί σε πολύ-επιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας μέσα σε 5 χρόνια.

Συνταξιοδοτικά Σχέδια της AON

Η Aon παρέχει λύσεις πολύ-επιχειρησιακού Ταμείου Προνοίας σε διάφορες αγορές σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι λύσεις δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες εν μέρει ή πλήρως να αναθέτουν τη διακυβέρνησή των Ταμείων τους σε επαγγελματίες, ενώ επωφελούνται από πρόσβαση σε επενδύσεις παγκόσμιας κλάσης και δημιουργικές επικοινωνίες μέσω τεχνολογίας για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων των μελών.

Στη Κύπρο, η Aon παρέχει το πολύ-επιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας MAP Fund: στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί πέραν των 220 εργοδοτών από Κύπρο και Ελλάδα και πέραν των 4000 μελών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε για τα μέλη μας. Στο MAP Fund έχει απονεμηθεί μια σειρά από βραβεία της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας συντάξεων, επαινώντας το Ταμείο μας. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία IPE Awards είναι o μεγαλύτερος θεσμός για τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία, με τη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων ταμείων το 2020 από 23 χώρες που καλύπτουν περισσότερα από 70 εκατομμύρια μέλη και 2 τρισεκατομμύρια ευρώ

Κατεβάστε την έρευνα

Επιστροφή στα Νέα